Rejestr zmian

Lp. Nazwa elementu Operacja Autor Data
1 Przetarg nieograniczony: Świadczenie usług ochrony fizycznej kompleksu sportowego ArcelorMittal Park w Sosnowcu prowadzonego przez Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o. Aktualizacja Iwona Stechman 2023-01-31 06:22
2 Przetarg nieograniczony, na najem 3 lóż VIP na Stadionie Piłkarskim kompleksu sportowego ArcelorMittal Park - NOWY Aktualizacja Iwona Stechman 2023-01-27 15:24
3 Przetarg nieograniczony: Sprzątanie powierzchni wewnętrznych i wyposażenia obiektów ArcelorMittal Park w Sosnowcu prowadzonego przez Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o. Aktualizacja Iwona Stechman 2023-01-26 14:39
4 Przetarg nieograniczony: Świadczenie usług ochrony fizycznej kompleksu sportowego ArcelorMittal Park w Sosnowcu prowadzonego przez Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o. Aktualizacja Iwona Stechman 2023-01-26 14:37
5 Przetarg nieograniczony: Świadczenie usług ochrony fizycznej kompleksu sportowego ArcelorMittal Park w Sosnowcu prowadzonego przez Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o. Aktualizacja Iwona Stechman 2023-01-20 13:52
6 Przetarg nieograniczony, na najem 3 lóż VIP na Stadionie Piłkarskim kompleksu sportowego ArcelorMittal Park - NOWY Aktualizacja Iwona Stechman 2023-01-18 12:19
7 Przetarg nieograniczony, na najem 3 lóż VIP na Stadionie Piłkarskim kompleksu sportowego ArcelorMittal Park - NOWY Aktualizacja Iwona Stechman 2023-01-18 12:19
8 Przetarg nieograniczony, na najem 3 lóż VIP na Stadionie Piłkarskim kompleksu sportowego ArcelorMittal Park - NOWY Aktualizacja Iwona Stechman 2023-01-18 12:15
9 Przetarg nieograniczony, na najem 3 lóż VIP na Stadionie Piłkarskim kompleksu sportowego ArcelorMittal Park - NOWY Aktualizacja Iwona Stechman 2023-01-18 12:15
10 Przetarg nieograniczony, na najem 3 lóż VIP na Stadionie Piłkarskim kompleksu sportowego ArcelorMittal Park - NOWY Aktualizacja Iwona Stechman 2023-01-18 12:14
11 Przetarg nieograniczony, na najem 3 lóż VIP na Stadionie Piłkarskim kompleksu sportowego ArcelorMittal Park - NOWY Aktualizacja Iwona Stechman 2023-01-18 12:10
12 Przetarg nieograniczony, na najem 3 lóż VIP na Stadionie Piłkarskim kompleksu sportowego ArcelorMittal Park - NOWY Aktualizacja Iwona Stechman 2023-01-18 12:04
13 Przetarg nieograniczony, na najem 3 lóż VIP na Stadionie Piłkarskim kompleksu sportowego ArcelorMittal Park - NOWY Aktualizacja Iwona Stechman 2023-01-18 11:26
14 Przetarg nieograniczony, na najem 3 lóż VIP na Stadionie Piłkarskim kompleksu sportowego ArcelorMittal Park - NOWY Aktualizacja Iwona Stechman 2023-01-18 11:26
15 Przetarg nieograniczony, na najem 3 lóż VIP na Stadionie Piłkarskim kompleksu sportowego ArcelorMittal Park - NOWY Aktualizacja Iwona Stechman 2023-01-18 11:21
16 Przetarg nieograniczony, na najem 5 lóż VIP na Stadionie Piłkarskim kompleksu sportowego ArcelorMittal Park - ZAKOŃCZONY WYBOREM OFERTY Aktualizacja Iwona Stechman 2023-01-18 11:18
17 Przetarg nieograniczony, na najem 3 lóż VIP na Stadionie Piłkarskim kompleksu sportowego ArcelorMittal Park - NOWY Utworzono Iwona Stechman 2023-01-18 11:17
18 Przetarg nieograniczony: Świadczenie usług ochrony fizycznej kompleksu sportowego ArcelorMittal Park w Sosnowcu prowadzonego przez Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o. Aktualizacja Iwona Stechman 2023-01-16 19:09
19 Przetarg nieograniczony: Świadczenie usług ochrony fizycznej kompleksu sportowego ArcelorMittal Park w Sosnowcu prowadzonego przez Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o. Aktualizacja Iwona Stechman 2023-01-16 19:02
20 Przetarg nieograniczony: Świadczenie usług ochrony fizycznej kompleksu sportowego ArcelorMittal Park w Sosnowcu prowadzonego przez Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o. Aktualizacja Iwona Stechman 2023-01-16 19:01
21 Przetarg nieograniczony: Świadczenie usług ochrony fizycznej kompleksu sportowego ArcelorMittal Park w Sosnowcu prowadzonego przez Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o. Utworzono Iwona Stechman 2023-01-16 18:49
22 Przedmiot działania Aktualizacja Iwona Stechman 2023-01-14 07:43
23 Przedmiot działania Aktualizacja Iwona Stechman 2023-01-14 07:43
24 Status prawny Aktualizacja Iwona Stechman 2023-01-14 07:38
25 Status prawny Aktualizacja Iwona Stechman 2023-01-14 07:37
26 Przedmiot działania Aktualizacja Iwona Stechman 2023-01-14 07:37
27 Przedmiot działania Aktualizacja Iwona Stechman 2023-01-14 07:37
28 Przedmiot działania Aktualizacja Iwona Stechman 2023-01-14 07:36
29 Przetarg nieograniczony, na najem 5 lóż VIP na Stadionie Piłkarskim kompleksu sportowego ArcelorMittal Park - ZAKOŃCZONY WYBOREM OFERTY Aktualizacja Iwona Stechman 2023-01-14 07:35
30 Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw Aktualizacja Iwona Stechman 2023-01-14 07:34
31 Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw Aktualizacja Iwona Stechman 2023-01-14 07:33
32 Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw Aktualizacja Iwona Stechman 2023-01-14 07:33
33 Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw Aktualizacja Iwona Stechman 2023-01-14 07:32
34 Struktura własnościowa podmiotu Aktualizacja Iwona Stechman 2023-01-14 07:23
35 Przedmiot działania Aktualizacja Iwona Stechman 2023-01-14 07:20
36 Przedmiot działania Aktualizacja Iwona Stechman 2023-01-14 07:18
37 Przedmiot działania Aktualizacja Iwona Stechman 2023-01-14 07:11
38 Przetarg nieograniczony: Sprzątanie powierzchni wewnętrznych i wyposażenia obiektów ArcelorMittal Park w Sosnowcu prowadzonego przez Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o. Aktualizacja Iwona Stechman 2023-01-14 07:05
39 Przetarg nieograniczony: Sprzątanie powierzchni wewnętrznych i wyposażenia obiektów ArcelorMittal Park w Sosnowcu prowadzonego przez Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o. Aktualizacja Iwona Stechman 2023-01-14 07:03
40 Przetarg nieograniczony: Sprzątanie powierzchni wewnętrznych i wyposażenia obiektów ArcelorMittal Park w Sosnowcu prowadzonego przez Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o. Aktualizacja Iwona Stechman 2023-01-14 07:02
41 Przetarg nieograniczony: Sprzątanie powierzchni wewnętrznych i wyposażenia obiektów ArcelorMittal Park w Sosnowcu prowadzonego przez Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o. Utworzono Iwona Stechman 2023-01-14 06:49
42 Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego na rzecz ZPS sp. z o.o. do wszystkich punktów poboru Zagłębiowskiego Parku Sportowego – znak sprawy: WZP.C.271.1.42.2022.UM - ZAKOŃCZONY WYBOREM OFERTY Aktualizacja Iwona Stechman 2023-01-14 06:45
43 Przetarg nieograniczony, na najem 5 lóż VIP na Stadionie Piłkarskim kompleksu sportowego ArcelorMittal Park - NOWY - ze zmianą Aktualizacja Iwona Stechman 2023-01-11 10:42
44 Przetarg nieograniczony, na najem 5 lóż VIP na Stadionie Piłkarskim kompleksu sportowego ArcelorMittal Park - NOWY - ze zmianą Aktualizacja Iwona Stechman 2023-01-11 10:42
45 Przetarg nieograniczony, na najem 5 lóż VIP na Stadionie Piłkarskim kompleksu sportowego ArcelorMittal Park - NOWY - ze zmianą Aktualizacja Iwona Stechman 2023-01-10 17:22
46 Przetarg nieograniczony, na najem 5 lóż VIP na Stadionie Piłkarskim kompleksu sportowego ArcelorMittal Park - NOWY - ze zmianą Aktualizacja Iwona Stechman 2023-01-03 12:14
47 Przetarg nieograniczony, na najem 5 lóż VIP na Stadionie Piłkarskim kompleksu sportowego ArcelorMittal Park - NOWY - ze zmianą Aktualizacja Iwona Stechman 2023-01-03 12:10
48 Przetarg nieograniczony, na najem 5 lóż VIP na Stadionie Piłkarskim kompleksu sportowego ArcelorMittal Park - NOWY - ze zmianą Aktualizacja Iwona Stechman 2023-01-03 12:09
49 Przetarg nieograniczony, na najem 5 lóż VIP na Stadionie Piłkarskim kompleksu sportowego ArcelorMittal Park - NOWY - ze zmianą Aktualizacja Iwona Stechman 2023-01-03 12:05
50 Przetarg nieograniczony, na najem 5 lóż VIP na Stadionie Piłkarskim kompleksu sportowego ArcelorMittal Park - NOWY - ze zmianą Aktualizacja Iwona Stechman 2023-01-03 12:04
51 Przetarg nieograniczony, na najem 5 lóż VIP na Stadionie Piłkarskim kompleksu sportowego ArcelorMittal Park - NOWY - ze zmianą Aktualizacja Iwona Stechman 2023-01-03 12:03
52 Przetarg nieograniczony, na najem 5 lóż VIP na Stadionie Piłkarskim kompleksu sportowego ArcelorMittal Park - NOWY - ze zmianą Aktualizacja Iwona Stechman 2023-01-03 11:57
53 Przetarg nieograniczony, na najem 5 lóż VIP na Stadionie Piłkarskim kompleksu sportowego ArcelorMittal Park - NOWY Aktualizacja Iwona Stechman 2022-12-20 10:23
54 Przetarg nieograniczony, na najem 5 lóż VIP na Stadionie Piłkarskim kompleksu sportowego ArcelorMittal Park - NOWY Aktualizacja Iwona Stechman 2022-12-20 10:23
55 Przetarg nieograniczony, na najem 5 lóż VIP na Stadionie Piłkarskim kompleksu sportowego ArcelorMittal Park - NOWY Aktualizacja Iwona Stechman 2022-12-20 00:49
56 Przetarg nieograniczony, na najem 5 lóż VIP na Stadionie Piłkarskim kompleksu sportowego ArcelorMittal Park - NOWY Aktualizacja Iwona Stechman 2022-12-20 00:49
57 Przetarg nieograniczony, na najem 5 lóż VIP na Stadionie Piłkarskim kompleksu sportowego ArcelorMittal Park - NOWY Aktualizacja Iwona Stechman 2022-12-20 00:46
58 Przetarg nieograniczony, na najem 5 lóż VIP na Stadionie Piłkarskim kompleksu sportowego ArcelorMittal Park - NOWY Aktualizacja Iwona Stechman 2022-12-20 00:46
59 Przetarg nieograniczony, na najem 5 lóż VIP na Stadionie Piłkarskim kompleksu sportowego ArcelorMittal Park - NOWY Aktualizacja Iwona Stechman 2022-12-20 00:43
60 Przetarg nieograniczony, na najem 5 lóż VIP na Stadionie Piłkarskim kompleksu sportowego ArcelorMittal Park - NOWY Aktualizacja Iwona Stechman 2022-12-20 00:43
61 Przetarg nieograniczony, na najem 5 lóż VIP na Stadionie Piłkarskim kompleksu sportowego ArcelorMittal Park - NOWY Aktualizacja Iwona Stechman 2022-12-20 00:39
62 Przetarg nieograniczony, na najem 5 lóż VIP na Stadionie Piłkarskim kompleksu sportowego ArcelorMittal Park - NOWY Aktualizacja Iwona Stechman 2022-12-20 00:33
63 Przetarg nieograniczony, na najem 5 lóż VIP na Stadionie Piłkarskim kompleksu sportowego ArcelorMittal Park - NOWY Aktualizacja Iwona Stechman 2022-12-20 00:29
64 Przetarg nieograniczony, na najem 5 lóż VIP na Stadionie Piłkarskim kompleksu sportowego ArcelorMittal Park - NOWY Utworzono Iwona Stechman 2022-12-20 00:15
65 Przetarg nieograniczony: Kompleksowy zakup paliwa gazowego do obiektów zamawiających uczestniczących w grupie zakupowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Znak sprawy: ZP.270.30.2022 - ZAKOŃCZONY WYBOREM OFERTY Aktualizacja Iwona Stechman 2022-12-14 08:19
66 Przetarg nieograniczony: Kompleksowy zakup paliwa gazowego do obiektów zamawiających uczestniczących w grupie zakupowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Znak sprawy: ZP.270.30.2022 - ZAKOŃCZONY WYBOREM OFERTY Aktualizacja Iwona Stechman 2022-12-14 08:17
67 Przetarg nieograniczony: Kompleksowy zakup paliwa gazowego do obiektów zamawiających uczestniczących w grupie zakupowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Znak sprawy: ZP.270.30.2022 - ZAKOŃCZONY WYBOREM OFERTY Aktualizacja Iwona Stechman 2022-12-14 08:16
68 Przetarg nieograniczony, poprzedzony dialogiem, na najem pomieszczeń i przestrzeni przeznaczonych na prowadzenie działalności gastronomicznej - NOWY Aktualizacja Iwona Stechman 2022-12-12 13:00
69 Przetarg nieograniczony, poprzedzony dialogiem, na najem pomieszczeń i przestrzeni przeznaczonych na prowadzenie działalności gastronomicznej - NOWY Aktualizacja Iwona Stechman 2022-12-12 13:00
70 Przetarg nieograniczony, poprzedzony dialogiem, na najem pomieszczeń i przestrzeni przeznaczonych na prowadzenie działalności gastronomicznej - NOWY Aktualizacja Iwona Stechman 2022-12-12 13:00
71 Przetarg nieograniczony, poprzedzony dialogiem, na najem pomieszczeń i przestrzeni przeznaczonych na prowadzenie działalności gastronomicznej - NOWY Aktualizacja Iwona Stechman 2022-12-12 12:58
72 Przetarg nieograniczony, poprzedzony dialogiem, na najem pomieszczeń i przestrzeni przeznaczonych na prowadzenie działalności gastronomicznej - NOWY Aktualizacja Iwona Stechman 2022-11-30 18:32
73 Przetarg nieograniczony, poprzedzony dialogiem, na najem pomieszczeń i przestrzeni przeznaczonych na prowadzenie działalności gastronomicznej - NOWY Aktualizacja Iwona Stechman 2022-11-30 18:32
74 Przetarg nieograniczony, poprzedzony dialogiem, na najem pomieszczeń i przestrzeni przeznaczonych na prowadzenie działalności gastronomicznej - NOWY Aktualizacja Iwona Stechman 2022-11-30 18:31
75 Przetarg nieograniczony, poprzedzony dialogiem, na najem pomieszczeń i przestrzeni przeznaczonych na prowadzenie działalności gastronomicznej - NOWY Aktualizacja Iwona Stechman 2022-11-30 18:30
76 Przetarg nieograniczony, poprzedzony dialogiem, na najem pomieszczeń i przestrzeni przeznaczonych na prowadzenie działalności gastronomicznej - NOWY Aktualizacja Iwona Stechman 2022-11-30 18:30
77 Przetarg nieograniczony, poprzedzony dialogiem, na najem pomieszczeń i przestrzeni przeznaczonych na prowadzenie działalności gastronomicznej - NOWY Aktualizacja Iwona Stechman 2022-11-30 18:29
78 Przetarg nieograniczony, poprzedzony dialogiem, na najem pomieszczeń i przestrzeni przeznaczonych na prowadzenie działalności gastronomicznej - NOWY Aktualizacja Iwona Stechman 2022-11-30 18:29
79 Przetarg nieograniczony, poprzedzony dialogiem, na najem pomieszczeń i przestrzeni przeznaczonych na prowadzenie działalności gastronomicznej - NOWY Aktualizacja Iwona Stechman 2022-11-30 18:28
80 Przetarg nieograniczony, poprzedzony dialogiem, na najem pomieszczeń i przestrzeni przeznaczonych na prowadzenie działalności gastronomicznej - NOWY Aktualizacja Iwona Stechman 2022-11-30 18:28
81 Przetarg nieograniczony, poprzedzony dialogiem, na najem pomieszczeń i przestrzeni przeznaczonych na prowadzenie działalności gastronomicznej - NOWY Aktualizacja Iwona Stechman 2022-11-30 18:27
82 Przetarg nieograniczony, poprzedzony dialogiem, na najem pomieszczeń i przestrzeni przeznaczonych na prowadzenie działalności gastronomicznej - NOWY Aktualizacja Iwona Stechman 2022-11-30 18:27
83 Przetarg nieograniczony, poprzedzony dialogiem, na najem pomieszczeń i przestrzeni przeznaczonych na prowadzenie działalności gastronomicznej - NOWY Aktualizacja Iwona Stechman 2022-11-30 18:27
84 Przetarg nieograniczony, poprzedzony dialogiem, na najem pomieszczeń i przestrzeni przeznaczonych na prowadzenie działalności gastronomicznej - NOWY Aktualizacja Iwona Stechman 2022-11-30 18:26
85 Przetarg nieograniczony, poprzedzony dialogiem, na najem pomieszczeń i przestrzeni przeznaczonych na prowadzenie działalności gastronomicznej - NOWY Aktualizacja Iwona Stechman 2022-11-30 18:26
86 Przetarg nieograniczony, poprzedzony dialogiem, na najem pomieszczeń i przestrzeni przeznaczonych na prowadzenie działalności gastronomicznej - NOWY Aktualizacja Iwona Stechman 2022-11-30 18:26
87 Przetarg nieograniczony, poprzedzony dialogiem, na najem pomieszczeń i przestrzeni przeznaczonych na prowadzenie działalności gastronomicznej - NOWY Aktualizacja Iwona Stechman 2022-11-30 18:25
88 Przetarg nieograniczony, poprzedzony dialogiem, na najem pomieszczeń i przestrzeni przeznaczonych na prowadzenie działalności gastronomicznej - NOWY Aktualizacja Iwona Stechman 2022-11-30 18:25
89 Przetarg nieograniczony, poprzedzony dialogiem, na najem pomieszczeń i przestrzeni przeznaczonych na prowadzenie działalności gastronomicznej - NOWY Aktualizacja Iwona Stechman 2022-11-30 18:24
90 Przetarg nieograniczony, poprzedzony dialogiem, na najem pomieszczeń i przestrzeni przeznaczonych na prowadzenie działalności gastronomicznej - NOWY Aktualizacja Iwona Stechman 2022-11-30 18:24
91 Przetarg nieograniczony, poprzedzony dialogiem, na najem pomieszczeń i przestrzeni przeznaczonych na prowadzenie działalności gastronomicznej - NOWY Aktualizacja Iwona Stechman 2022-11-30 18:23
92 Przetarg nieograniczony, poprzedzony dialogiem, na najem pomieszczeń i przestrzeni przeznaczonych na prowadzenie działalności gastronomicznej - NOWY Aktualizacja Iwona Stechman 2022-11-30 17:59
93 Przetarg nieograniczony, poprzedzony dialogiem, na najem pomieszczeń i przestrzeni przeznaczonych na prowadzenie działalności gastronomicznej - NOWY Utworzono Iwona Stechman 2022-11-30 17:54
94 Przetarg nieograniczony, poprzedzony dialogiem, na najem pomieszczeń i przestrzeni przeznaczonych na prowadzenie działalności gastronomicznej - UNIEWAŻNIONY Aktualizacja Iwona Stechman 2022-11-25 13:44
95 Przetarg nieograniczony, poprzedzony dialogiem, na najem pomieszczeń i przestrzeni przeznaczonych na prowadzenie działalności gastronomicznej - UNIEWAŻNIONY Aktualizacja Iwona Stechman 2022-11-25 13:43
96 Przetarg nieograniczony, poprzedzony dialogiem, na najem pomieszczeń i przestrzeni przeznaczonych na prowadzenie działalności gastronomicznej - UNIEWAŻNIONY Aktualizacja Iwona Stechman 2022-11-25 13:42
97 Przetarg nieograniczony, poprzedzony dialogiem, na najem pomieszczeń i przestrzeni przeznaczonych na prowadzenie działalności gastronomicznej - UNIEWAŻNIONY Aktualizacja Iwona Stechman 2022-11-25 13:41
98 Przetarg nieograniczony, poprzedzony dialogiem, na najem pomieszczeń i przestrzeni przeznaczonych na prowadzenie działalności gastronomicznej - UNIEWAŻNIONY Aktualizacja Iwona Stechman 2022-11-25 13:38
99 Przetarg nieograniczony: Kompleksowy zakup paliwa gazowego do obiektów zamawiających uczestniczących w grupie zakupowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Znak sprawy: ZP.270.30.2022 Aktualizacja Iwona Stechman 2022-11-25 08:36
100 Przetarg nieograniczony: Kompleksowy zakup paliwa gazowego do obiektów zamawiających uczestniczących w grupie zakupowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Znak sprawy: ZP.270.30.2022 Aktualizacja Iwona Stechman 2022-11-15 08:52