Rejestr zmian

Lp. Nazwa elementu Operacja Autor Data
1 Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego na rzecz ZPS sp. z o.o. do wszystkich punktów poboru Zagłębiowskiego Parku Sportowego w Sosnowcu – znak sprawy: WZP.C.271.1.42.2022.UM Aktualizacja Iwona Stechman 2022-09-20 21:38
2 Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego na rzecz ZPS sp. z o.o. do wszystkich punktów poboru Zagłębiowskiego Parku Sportowego w Sosnowcu Aktualizacja Iwona Stechman 2022-09-20 21:37
3 Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego na rzecz ZPS sp. z o.o. do wszystkich punktów poboru Zagłębiowskiego Parku Sportowego w Sosnowcu Aktualizacja Iwona Stechman 2022-09-20 21:37
4 Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego na rzecz ZPS Sp. z o.o. do wszystkich punktów poboru Zagłębiowskiego Parku Sportowego w Sosnowcu Utworzono Iwona Stechman 2022-09-20 21:35
5 Przetarg nieograniczony: Kompleksowy zakup paliwa gazowego do obiektów zamawiających uczestniczących w grupie zakupowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Znak sprawy: ZP.270.23.2022 Aktualizacja Iwona Stechman 2022-09-01 12:07
6 Przetarg nieograniczony: Kompleksowy zakup paliwa gazowego do obiektów zamawiających uczestniczących w grupie zakupowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Znak sprawy: ZP.270.23.2022 Aktualizacja Iwona Stechman 2022-09-01 12:07
7 Przetarg nieograniczony: Kompleksowy zakup paliwa gazowego do obiektów zamawiających uczestniczących w grupie zakupowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Znak sprawy: ZP.270.23.2022 Aktualizacja Iwona Stechman 2022-09-01 12:06
8 Przetarg nieograniczony: Kompleksowy zakup paliwa gazowego do obiektów zamawiających uczestniczących w grupie zakupowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Znak sprawy: ZP.270.23.2022 Aktualizacja Iwona Stechman 2022-09-01 12:06
9 Przetarg nieograniczony: Kompleksowy zakup paliwa gazowego do obiektów zamawiających uczestniczących w grupie zakupowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Znak sprawy: ZP.270.23.2022 Aktualizacja Iwona Stechman 2022-09-01 12:05
10 Przetarg nieograniczony: Kompleksowy zakup paliwa gazowego do obiektów zamawiających uczestniczących w grupie zakupowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Znak sprawy: ZP.270.23.2022 Aktualizacja Iwona Stechman 2022-09-01 12:05
11 Przetarg nieograniczony: Kompleksowy zakup paliwa gazowego do obiektów zamawiających uczestniczących w grupie zakupowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Znak sprawy: ZP.270.23.2022 Aktualizacja Iwona Stechman 2022-09-01 12:04
12 Przetarg nieograniczony: Kompleksowy zakup paliwa gazowego do obiektów zamawiających uczestniczących w grupie zakupowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Znak sprawy: ZP.270.23.2022 Aktualizacja Iwona Stechman 2022-09-01 12:02
13 Przetarg nieograniczony: Kompleksowy zakup paliwa gazowego do obiektów zamawiających uczestniczących w grupie zakupowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Znak sprawy: ZP.270.23.2022 Aktualizacja Iwona Stechman 2022-09-01 12:02
14 Przetarg nieograniczony: Kompleksowy zakup paliwa gazowego do obiektów zamawiających uczestniczących w grupie zakupowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Znak sprawy: ZP.270.23.2022 Aktualizacja Iwona Stechman 2022-09-01 12:02
15 Przetarg nieograniczony: Kompleksowy zakup paliwa gazowego do obiektów zamawiających uczestniczących w grupie zakupowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Znak sprawy: ZP.270.23.2022 Aktualizacja Iwona Stechman 2022-09-01 12:01
16 Przetarg nieograniczony: Kompleksowy zakup paliwa gazowego do obiektów zamawiających uczestniczących w grupie zakupowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Znak sprawy: ZP.270.23.2022 Aktualizacja Iwona Stechman 2022-09-01 12:01
17 Przetarg nieograniczony: Kompleksowy zakup paliwa gazowego do obiektów zamawiających uczestniczących w grupie zakupowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Znak sprawy: ZP.270.23.2022 Aktualizacja Iwona Stechman 2022-09-01 12:01
18 Przetarg nieograniczony: Kompleksowy zakup paliwa gazowego do obiektów zamawiających uczestniczących w grupie zakupowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Znak sprawy: ZP.270.23.2022 Aktualizacja Iwona Stechman 2022-09-01 12:00
19 Przetarg nieograniczony: Kompleksowy zakup paliwa gazowego do obiektów zamawiających uczestniczących w grupie zakupowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Znak sprawy: ZP.270.23.2022 Aktualizacja Iwona Stechman 2022-09-01 11:59
20 Przetarg nieograniczony: Kompleksowy zakup paliwa gazowego do obiektów zamawiających uczestniczących w grupie zakupowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Znak sprawy: ZP.270.23.2022 Aktualizacja Iwona Stechman 2022-09-01 11:58
21 Przetarg nieograniczony: Kompleksowy zakup paliwa gazowego do obiektów zamawiających uczestniczących w grupie zakupowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Znak sprawy: ZP.270.23.2022 Aktualizacja Iwona Stechman 2022-09-01 11:52
22 Przetarg nieograniczony: Kompleksowy zakup paliwa gazowego do obiektów zamawiających uczestniczących w grupie zakupowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Znak sprawy: ZP.270.23.2022 Aktualizacja Iwona Stechman 2022-09-01 11:40
23 Przetarg nieograniczony: Kompleksowy zakup paliwa gazowego do obiektów zamawiających uczestniczących w grupie zakupowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Utworzono Iwona Stechman 2022-09-01 11:39
24 Przetarg nieograniczony: Dostawa maszyny do odświeżania i pielęgnacji lodu z zastosowaniem leasingu operacyjnego - ZAKOŃCZONY WYBOREM OFERTY Aktualizacja Iwona Stechman 2022-09-01 11:38
25 Dostawa maszyny do odświeżania i pielęgnacji lodu z zastosowaniem leasingu operacyjnego - ZAKOŃCZONY WYBOREM OFERTY Aktualizacja Iwona Stechman 2022-09-01 11:37
26 Konkurs na wyłonienie Sponsora Tytularnego Zagłębiowskiego Parku Sportowego - ZAKOŃCZONY WYBOREM OFERTY Aktualizacja Iwona Stechman 2022-07-04 13:43
27 Konkurs na wyłonienie Sponsora Tytularnego Zagłębiowskiego Parku Sportowego Aktualizacja Iwona Stechman 2022-07-04 13:42
28 Konkurs na wyłonienie Sponsora Tytularnego Zagłębiowskiego Parku Sportowego Aktualizacja Iwona Stechman 2022-07-04 13:41
29 Regulamin otwartych postępowań korzystania z mienia Spółki z dnia 6 czerwca 2022 r. Aktualizacja Iwona Stechman 2022-06-23 18:07
30 Regulamin otwartych postępowań korzystania z mienia Spółki z dnia 6 czerwca 2022 r. Aktualizacja Iwona Stechman 2022-06-23 18:07
31 Zamówienia Publiczne i Inne Postępowania Aktualizacja Iwona Stechman 2022-06-23 18:01
32 Postępowania dotyczące korzystania z mienia Spółki Aktualizacja Iwona Stechman 2022-06-23 18:00
33 Zamówienia Publiczne Inne Postępowania Aktualizacja Iwona Stechman 2022-06-23 18:00
34 Zamówienia Publiczne i inne postępowania Aktualizacja Iwona Stechman 2022-06-23 17:59
35 Zamówienia Publiczne i Konkursy Aktualizacja Iwona Stechman 2022-06-23 17:57
36 Postępowania wg Regulaminu otwartych postępowań na korzystanie z mienia Spółki Aktualizacja Iwona Stechman 2022-06-23 17:54
37 Regulamin otwartych postępowań korzystania z mienia Spółki z dnia 6 czerwca 2022 r. Aktualizacja Iwona Stechman 2022-06-23 17:52
38 Konkurs na wyłonienie Sponsora Tytularnego Zagłębiowskiego Parku Sportowego Aktualizacja Iwona Stechman 2022-06-23 17:51
39 Konkurs na wyłonienie Sponsora Tytularnego Zagłębiowskiego Parku Sportowego Aktualizacja Iwona Stechman 2022-06-23 17:51
40 Konkurs na wyłonienie Sponsora Tytularnego Zagłębiowskiego Parku Sportowego Aktualizacja Iwona Stechman 2022-06-23 17:48
41 Konkurs na wyłonienie Sponsora Tytularnego Zagłębiowskiego Parku Sportowego Aktualizacja Iwona Stechman 2022-06-23 17:44
42 Konkurs na wyłonienie Sponsora Tytularnego Zagłębiowskiego Parku Sportowego Aktualizacja Iwona Stechman 2022-06-23 17:31
43 Konkurs na wyłonienie Sponsora Tytularnego Zagłębiowskiego Parku Sportowego Utworzono Iwona Stechman 2022-06-23 17:30
44 Konkurs na Sponsora Tytularnego Utworzono Iwona Stechman 2022-06-23 17:30
45 Regulamin otwartych postępowań korzystania z mienia Spółki z dnia 6 czerwca 2022 r. Aktualizacja Iwona Stechman 2022-06-23 17:28
46 Regulamin otwartych postępowań korzystania z mienia Spółki z dnia 6 czerwca 2022 r. Utworzono Iwona Stechman 2022-06-23 17:21
47 Zamówienia wg Regulaminu otwartych postępowań - korzystanie z mienia Spółki Utworzono Iwona Stechman 2022-06-23 17:20
48 Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw Aktualizacja Iwona Stechman 2022-06-13 21:39
49 Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw Aktualizacja Iwona Stechman 2022-06-13 21:39
50 Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw Aktualizacja Iwona Stechman 2022-06-13 21:38
51 Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw Aktualizacja Iwona Stechman 2022-06-13 21:33
52 Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw Aktualizacja Iwona Stechman 2022-06-13 21:30
53 Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw Aktualizacja Iwona Stechman 2022-06-13 21:29
54 Majątek, którym dysponuje Spółka Aktualizacja Iwona Stechman 2022-06-13 21:27
55 Majątek, którym dysponuje Spółka Aktualizacja Iwona Stechman 2022-06-13 21:26
56 Status prawny Aktualizacja Iwona Stechman 2022-06-13 21:16
57 Status prawny Aktualizacja Iwona Stechman 2022-06-13 21:16
58 Dostawa maszyny do odświeżania i pielęgnacji lodu z zastosowaniem leasingu operacyjnego Utworzono Iwona Stechman 2022-05-29 21:03
59 Najem powierzchni ZPS Aktualizacja Iwona Stechman 2022-05-13 13:06
60 Najem powierzchni ZPS Aktualizacja Iwona Stechman 2022-05-13 13:06
61 Powierzchnia reklamowa Utworzono Iwona Stechman 2022-04-14 10:22
62 Sklep kibica Utworzono Iwona Stechman 2022-04-14 10:22
63 Bawialnia Utworzono Iwona Stechman 2022-04-14 10:21
64 Gastronomia Utworzono Iwona Stechman 2022-04-14 10:21
65 Najem powierzchni ZPS Utworzono Iwona Stechman 2022-04-14 10:19
66 Przetarg nieograniczony na wykonanie nasadzeń zastępczych w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa Zagłębiowskiego Parku Sportowego w Sosnowcu” znak sprawy: ZP.271.1.1.2022.PK - ZAKOŃCZONY WYBOREM OFERTY Aktualizacja Iwona Stechman 2022-04-11 11:10
67 Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw Aktualizacja Iwona Stechman 2022-02-28 18:39
68 Status prawny Aktualizacja Iwona Stechman 2022-02-28 18:36
69 Status prawny Aktualizacja Iwona Stechman 2022-02-28 18:36
70 Struktura własnościowa podmiotu Aktualizacja Iwona Stechman 2022-01-18 11:15
71 Przetarg nieograniczony na wykonanie nasadzeń zastępczych w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa Zagłębiowskiego Parku Sportowego w Sosnowcu” znak sprawy: ZP.271.1.1.2022.PK - DRUGI PRZETARG Aktualizacja Iwona Stechman 2022-01-17 19:48
72 Przetarg nieograniczony na wykonanie nasadzeń zastępczych w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa Zagłębiowskiego Parku Sportowego w Sosnowcu” znak sprawy: ZP.271.1.1.2022.PK - DRUGI PRZETARG Aktualizacja Iwona Stechman 2022-01-17 19:37
73 Przetarg nieograniczony na wykonanie nasadzeń zastępczych w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa Zagłębiowskiego Parku Sportowego w Sosnowcu” znak sprawy: ZP.271.1.1.2022.PK - DRUGI PRZETARG Aktualizacja Iwona Stechman 2022-01-17 19:36
74 Przetarg nieograniczony na wykonanie nasadzeń zastępczych w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa Zagłębiowskiego Parku Sportowego w Sosnowcu” znak sprawy: ZP.271.1.1.2022.PK - DRUGI PRZETARG Aktualizacja Iwona Stechman 2022-01-17 19:35
75 Przetarg nieograniczony na wykonanie nasadzeń zastępczych w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa Zagłębiowskiego Parku Sportowego w Sosnowcu” znak sprawy: ZP.271.1.1.2022.PK - DRUGI PRZETARG Aktualizacja Iwona Stechman 2022-01-17 19:34
76 Przetarg nieograniczony na wykonanie nasadzeń zastępczych w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa Zagłębiowskiego Parku Sportowego w Sosnowcu” znak sprawy: ZP.271.1.1.2022.PK - DRUGI PRZETARG Aktualizacja Iwona Stechman 2022-01-17 19:34
77 Przetarg nieograniczony na wykonanie nasadzeń zastępczych w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa Zagłębiowskiego Parku Sportowego w Sosnowcu” znak sprawy: ZP.271.1.1.2022.PK - NOWY Utworzono Iwona Stechman 2022-01-17 19:33
78 Przetarg nieograniczony na wykonanie nasadzeń zastępczych w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa Zagłębiowskiego Parku Sportowego w Sosnowcu” znak sprawy: ZP.271.1.1.2021.PK - unieważniony Aktualizacja Iwona Stechman 2022-01-17 19:28
79 Organy Spółki Aktualizacja Iwona Stechman 2022-01-13 14:44
80 Organy Spółki Aktualizacja Iwona Stechman 2022-01-13 14:43
81 Przedmiot działania Aktualizacja Iwona Stechman 2022-01-13 14:02
82 Przetarg nieograniczony na wykonanie nasadzeń zastępczych w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa Zagłębiowskiego Parku Sportowego w Sosnowcu” znak sprawy: ZP.271.1.1.2021.PK Aktualizacja Iwona Stechman 2021-12-13 10:41
83 Przetarg nieograniczony na wykonanie nasadzeń zastępczych w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa Zagłębiowskiego Parku Sportowego w Sosnowcu” znak sprawy: ZP.271.1.1.2021.PK Aktualizacja Iwona Stechman 2021-12-13 10:40
84 Przetarg nieograniczony na wykonanie nasadzeń zastępczych w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa Zagłębiowskiego Parku Sportowego w Sosnowcu” znak sprawy: ZP.271.1.1.2021.PK Aktualizacja Iwona Stechman 2021-12-13 10:40
85 Przetarg nieograniczony na wykonanie nasadzeń zastępczych w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa Zagłębiowskiego Parku Sportowego w Sosnowcu” znak sprawy: ZP.271.1.1.2021.PK Aktualizacja Iwona Stechman 2021-12-13 10:38
86 Przetarg nieograniczony na wykonanie nasadzeń zastępczych w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa Zagłębiowskiego Parku Sportowego w Sosnowcu” znak sprawy: ZP.271.1.1.2021.PK Aktualizacja Iwona Stechman 2021-12-13 10:38
87 Przetarg nieograniczony na Wykonanie nasadzeń zastępczych w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa Zagłębiowskiego Parku Sportowego w Sosnowcu” znak sprawy: ZP.271.1.1.2021.PK Aktualizacja Iwona Stechman 2021-12-13 10:37
88 Przetarg nieograniczony na Wykonanie nasadzeń zastępczych w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa Zagłębiowskiego Parku Sportowego w Sosnowcu” znak sprawy: ZP.271.1.1.2021.PK Aktualizacja Iwona Stechman 2021-12-13 10:37
89 Przetarg nieograniczony na Wykonanie nasadzeń zastępczych w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa Zagłębiowskiego Parku Sportowego w Sosnowcu” znak sprawy: ZP.271.1.1.2021.PK Utworzono Iwona Stechman 2021-12-13 10:34
90 Zapytanie ofertowe: badanie sprawozdania finansowego Spółki - ZAKOŃCZONE WYBOREM OFERTY Aktualizacja Iwona Stechman 2021-11-03 18:17
91 Zapytanie ofertowe: badanie sprawozdania finansowego Spółki - ZAKOŃCZONE WYBOREM OFERTY Aktualizacja Iwona Stechman 2021-11-03 18:16
92 Zapytanie ofertowe: badanie sprawozdania finansowego Spółki Aktualizacja Iwona Stechman 2021-10-08 12:23
93 Zapytanie ofertowe: badanie sprawozdania finansowego Spółki Aktualizacja Iwona Stechman 2021-10-08 12:22
94 Zapytanie ofertowe: badanie sprawozdania finansowego Spółki Aktualizacja Iwona Stechman 2021-10-08 12:22
95 Zapytanie ofertowe: badanie sprawozdania finansowego Spółki Aktualizacja Iwona Stechman 2021-10-08 12:20
96 Zapytanie ofertowe: badanie sprawozdania finansowego Spółki Aktualizacja Iwona Stechman 2021-10-08 12:19
97 Zapytanie ofertowe: badanie sprawozdania finansowego Spółki Aktualizacja Iwona Stechman 2021-10-08 12:17
98 Zapytanie ofertowe: badanie sprawozdania finansowego Spółki Aktualizacja Iwona Stechman 2021-10-08 12:17
99 Zapytanie ofertowe: badanie sprawozdania finansowego Spółki Aktualizacja Iwona Stechman 2021-10-08 12:16
100 Zapytanie ofertowe: badanie sprawozdania finansowego Spółki Aktualizacja Iwona Stechman 2021-10-08 12:16