Forma prawna, struktura kapitału

 

Nazwa firmy

Zagłębiowski Park Sportowy spółka z o.o.

Siedziba

Sosnowiec

Adres

41-200 Sosnowiec, ul. Teatralna 9 lok 812

Strona internetowa

www.zps-sosnowiec.pl

KRS

0000701936

Oznaczenie Sądu

Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Regon

368166920

NIP

644-353-01-48

Kapitał zakładowy 

13 430 000 zł

Udziałowcy

Gmina Sosnowiec - reprezentująca 100% kapitału zakładowego Spółki