G m i n a S o s n o w i e c

reprezentująca 100% kapitału zakładowego Spółki

 

Rada Miejska w Sosnowcu uchwałą nr 546/XLII/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie utworzenia spółki kapitałowej prowadzonej pod firmą Zagłębiowski Park Sportowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością utworzyła jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Zagłębiowski Park Sportowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka została zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 2 listopada 2017 r.