Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o.
ul. Teatralna 9/812,  41-200 Sosnowiec
 
tel.:  + 48 797 772 377
 
NIP 6443530148 | KRS 0000701936 | REGON 368166920
 
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach,
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy 10.283.000,00 zł